Kölcsönzéshez szükséges iratok:

 1. Magánszemély Bérlő esetében az alábbiak:
 •   Személyi igazolvány vagy útlevél
 •   Lakcímkártya, vagy egyéb lakcímet igazoló hivatalos igazolvány
 •   3 évnél régebbi „B” kategóriára érvényes jogosítvány
 •   Adókártya, vagy TAJ kártya (külföldinél: dombornyomású bankkártya)
 •   1db lakcímére szóló közüzemi számla és a befizetését igazoló bizonylat (csekk, vagy bankszámla kivonat)
 1. Cég Bérlő esetében az alábbiak:
 •   30 napnál nem régebbi cégkivonat
 •   Aláírási címpéldány
 •   Cégbélyegző
 •   Ha nem aláíró a cégben, akkor hivatalos Meghatalmazás
 1. Valamennyi sofőr vonatkozásában a vezetői engedély kiállításához:
 •   Személyi igazolvány vagy útlevél
 •   Lakcímkártya, vagy egyéb lakcímet igazoló hivatalos igazolvány
 •   3 évnél régebbi „B” kategóriára érvényes jogosítvány

 

Bérlés feltételei:

 • A bérleti díjak minden esetben 1 napra (24 órára) vonatkoznak. Ez a legkisebb bérleti egység. Minden esetben a gépkocsi átvételének időpontjától, a következő nap ugyanazon időpontjáig értendő az 1 nap. Minden megkezdett plusz nap egy további bérleti egységnek (napnak) számít és a szerződéses napidíj fizetendő rá.
 • Egy nap (bérleti egység) ára 400km megtételét tartalmazza. Amennyiben ezt az összes bérleti napra vetítve átlépik, úgy a többlet km-ek után extra km díj fizetendő.
 • A bérleti szándék megerősítéséhez és a kívánt időpont lefoglalásához szükséges a „Gépjármű bérlés foglaló szerződés” kitöltése és aláírása, valamint a teljes bérleti díj 30%-ának foglalóként történő befizetése.
 • A Bérleti díj tartalmazza a magyarországi éves autópálya matrica árát, a felelőség és CASCO biztosítás díját, valamint a gépjármű egyéb közterheit.
 • A gépjármű kívül, belül kitakarítva, tisztán, tele tankolva kerül átadásra. A Bérlő köteles ebben az állapotban visszaszolgáltatni.
 • A bérlés ideje alatt felmerülő valamennyi egyéb költség (pl.: üzemanyag, külföldi úthasználati díjak, parkolási díjak, rév, stb.) a Bérlőt terhelik.
 • A bérleti díj minden esetben a bérlet elején a gépjármű átadásakor fizetendő.
 • A bérlés biztosítékaként ugyanekkor 150.000.-Ft kaució fizetendő, amely probléma mentes bérlés esetén a gépjármű visszaadásakor, visszajár a Bérlőnek. Kaució fizetése nem szükséges, amennyiben sofőrünkkel együtt történik a bérlés.
 • A Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint, kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
 • A bérlés időtartama alatt, a bérbe vett gépjármű vezetésére csak a szerződésben is nevesített személyek  jogosultak, akik külön, a számukra kiállított Vezetői engedélyekben kapnak erre meghatalmazást.
 • A BÉRBE VETT GÉPJÁRMŰBEN A DOHÁNYZÁS ÉS ÉLŐ ÁLLAT SZÁLLÍTÁSA TILOS!
 • A gépjárművet kifejezetten TILOS:
  • másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésben nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni,
  • üzletszerű személy- illetve teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni,
  • autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,
  • másik jármű vontatására használni, kivéve, ha a Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe,
  • vámköteles árukat, vagy megfelelő úti okmányokkal nem rendelkező személyeket törvényellenesen szállítani,
  • a maximálisan megengedett 130 km/h-nál nagyobb sebességgel használni,
  • hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, illetve az ellenőrző műszerek hibajelzése esetén használni,
  • vezetésre alkalmatlan állapotban vezetni, így különösen alkohol, kábítószer, vagy gyógyszer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni.

 

Fizetendő pótdíjak a bérleti feltételek megszegése esetén:

 • Amennyiben ezt az összes bérleti napra vetítve átlépik a napi 400km-es maximumot, úgy a többlet km-ek után extra km díj fizetendő. (Indulási akciónkban ez 25.-Ft +ÁFA / kilométer)
 • A gépjármű késedelmes visszahozatala esetén (fél óra türelmi időt követően) egy teljes napi bérleti díj kerül felszámításra.
 • A Bérlő a gépkocsin bekövetkezett mindennemű kárért anyagi felelősséggel tartozik, függetlenül a kár okozójának ismert vagy ismeretlenségétől.
 • A bérleti idő alatt elkövetett szabályszegésekért (büntető, szabálysértési, közigazgatási) a Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy jelen autóbérléssel kapcsolatosan utólagos költségek keletkezhetnek, (pl.: sérülés, kártérítés, tankolási, takarítási költség, közlekedési szabálysértés miatti büntetés, közigazgatási bírság, parkolási pótdíj, autópályadíj vásárlásának elmulasztása miatti bírság), melyekért a Bérlő a felelősségét tudomásul veszi, és egyúttal vállalja, hogy ezen költségeket megtéríti!
 • Amennyiben Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett, további 5000.-Ft +ÁFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megfizetni.
 • Amennyiben a Bérlőnek nem áll módjában a gépjárművet tisztán visszaszolgáltatni, úgy bérbeadó 3150.-Ft +ÁFA-t számol fel külső takarításra, és újabb 3150.-Ft +ÁFA-t számol fel belső takarításra.
 • A BÉRBE VETT GÉPJÁRMŰBEN A DOHÁNYZÁS ÉS ÉLŐ ÁLLAT SZÁLLÍTÁSA TILOS!  Ennek megszegése esetén 50.000.-Ft +ÁFA kártérítést köteles fizetni a Bérlő.
 • A gépjármű maximális megengedett sebessége 130 km/h. Amennyiben a bérlés időtartama alatt, a GPS nyomkövető adatai alapján, hatósági ellenőrzéstől függetlenül is ezt túllépik, a Bérlő pótdíjat köteles fizetni a Bérbeadónak. A pótdíj mértéke függ a túllépés mértékétől és időtartamától. Alkalmanként, 5 km/h-ként és 5 percenként 3000.-Ft +ÁFA fizetendő.
 • Bérlő bármely, Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot és 3000.-Ft +ÁFA egyszeri adminisztrációs díjat tartozik fizetni.
A kölcsönzés feltételeit megértettem, szeretnék árajánlatot kérni.
Árajánlat kérés itt..